Diskografi

Album

Brodderier Volym 4 (2020)
Receptfritt Vol, 4 (2020)
KaosVerk (2020)
Livets Bråte (2020)
Myndig (2019)
Eldstad (2018)
Basorexia (2017)